Inloggen

Uitreiking van de kleuterdiploma’s

Maandag 25 juni 2018 vierden we feest in Gewaai. 16 fiere vlinders namen afscheid van de kleuterklas en kregen hun kleuterdiploma. Na het uitreiken van de diploma's volgde een receptie voor alle kleuters met chips, zoute koekjes en fruitsap. De vlinders mochten klinken met kinderchampagne. Voor ze naar huis gingen zegden ze het versje dat op hun diploma staat op voor de ouders aan de schoolpoort. Ze kregen een hartelijk applaus. We wensen alle vlinders heel veel succes in het 1ste leerjaar.