Inloggen

De techniekfabriek – thema water

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Met het schoolfeest in het vooruitzicht werkten we in de klas 2 weken rond techniek. Onze klas koos voor thema "water". Water is overal en heb je voor heel veel dingen nodig. De kleuters leerden dit versje aan de hand van tekeningen.

 • Versje water
 • In water kun je zwemmen, je kunt je ermee wassen.
 • en als je heel veel water drinkt, dan moet je ook veel plassen.
 • In water kun je koken, en ook kun je het drinken,
 • maar als je niet kunt zwemmen, dan zal je ‘r in verdrinken.
 • En als je veel verdriet hebt, dan komt het uit je ogen,
 • als je plantjes niet begiet, dan zullen ze uitdrogen.
 • Het druppelt uit de kraan, en het zit in de wc,
 • de grote boten varen in het water van de zee.
 • Maar soms als het water regent, regent dat het giet,
 • dan denk je vast wel eens, was al dat water er maar niet.

Via een filmpje leerden we over de waterkringloop en we probeerden in de klas om zelf regen te maken. Ook hebben we water gezuiverd met behulp van stenen, zand en watten. De kleuters experimenteerden met verschillende materialen in de waterbak en met de waterbaan die we van Simon mochten lenen. De juf stelde verschillende onderzoeksvragen die we via proefjes probeerden op te lossen vb: Hoe kunnen we water het best transporteren?, Hoe kunnen we water overhevelen van de waterbak in de emmer? Welke materialen drijven of zinken in het water? Er werden bootjes gebouwd met kosteloos materiaal en met lego en later werd getest of ze voldeden aan de vooropgestelde criteria, er moesten 2 mannetjes in kunnen en ze moesten blijven drijven. Gelukkig was het mooi weer en konden we buiten waterspelletjes spelen. Zo moesten de kleuters proberen zo snel mogelijk water over te brengen met verschillende materialen (pollepels, spuiten, sponsjes, grote en kleine potjes….) en sommige kleuters zouden al uitstekende obers zijn want ze kunnen al heel goed overweg met een dienblad met gevulde bekers. Ook deden de kleuters ervaringen op met flessen vullen tot aan de streep en inhouden meten. vb hoeveel bekers kan ik vullen met een volle fles? Via schrijfdans werd het golfpatroon geoefend. En natuurlijk oefenden we ook elke dag ons dansje voor het schoolfeest. Ons optreden was dan ook heel geslaagd, zelfs het weer was heel toepasselijk.