Inloggen

Stopmotion filmpjes

De leerlingen uit het 6de leerjaar maakten een stop-motionfilmpje.

Een stop-motion is eigenlijk gewoon een filmpje met allemaal foto's achter elkaar die erg kort worden weergegeven. Dat geeft een cool effect.

Vooraleer de leerlingen in groep echt konden overgaan tot het filmen, werd er eerst gebrainstormd over belangrijke elementen:

– het verhaal/ het thema

– het decor/ de attributen en hoe ze deze het best konden knutselen.

– de muziek

– het licht

– de plaats waar de foto's gemaakt zouden worden.

 

De leerlingen gingen in groep aan de slag. Ze verdeelden onderling wie welke rol op zich zou nemen (bv. cameraman, materiaalmeester, instructiemeester, …).

Nadat alle foto's gemaakt waren, moest het filmpje gemonteerd worden.Dit gebeurde via Movie Maker.

Achteraf bekeken we alle filmpjes met een kritische blik en reflecteerden we over het hele proces. Ze gaven elkaar nuttige en opbouwende tips voor in de toekomst.

De filmpjes van elk groepje kan je terugvinden via onderstaande linken:

Film Jannes, Ferre en Quinten

Film Cathrin, Layla, Hannelore en Lies

Film Jaan en Lars

Film Liene, Lana , Tess, Dylan en Yarne

Film Yoren, Jens, Mathias, Ruben,en Robin