Inloggen

Wat’t een aantrekking !

De leerlingen werkten in groepjes rond het onderwerp " wat't een aantrekking " . Ze maakten 2 raceauto's die door afstoting in beweging werden gebracht . We organiseerden ook een kleine wedstrijd .