Inloggen

8 februari ’19 – Gebarentaal

Het nieuwe thema van MUNDO heet 'Mensen spreken met mensen' en gaat over communicatie. We leerden hoe mensen taal verwerven: je hoort de taal, slaat hem op in je hersenen en produceert een volgende keer de taal zelf. Wanneer er echter in deze stappen iets mis is, verloopt het leren van taal niet zo vlot. Zo kan het bv. zijn dat mensen niet goed horen of doof zijn. Gelukkig bestaat er dan gebarentaal. Selina is hierin een expert en we waren heel geboeid wanneer zij ons het handenalfabet toonde en andere gebaren aan ons kon voordoen.